Moodle 3.8 zostało opublikowane

przez | 18 listopada 2019

Cykl testów wersji deweloperskiej systemu e-learningowego Moodle 3.8 został wczoraj zakończony z wynikiem pozytywnym (testy trwały 4 tygodnie i 4 dni). Wynikiem tego jest wydanie systemu Moodle w wersji 3.8 (należy dodać, że od wydania poprzedniej gałęzi systemu 3.7.x dzieli nas zaledwie pół roku).

Moodle 3.8 wprowadza wiele nowych funkcji i ulepszeń, wśród z nich należy wspomnieć o:

  • zintegrowanie H5P, dzięki czemu wszelkie opcje tego dotychczasowego niestandardowego rozszerzenia są dostępne z edytora Atto (dodatkowo wprowadzono filtr, który automatycznie rozpoznaje adresy URL z zaufanych witryn).
  • ulepszeniu analizy uczenia się w Moodle. Wprowadzone zostały nowe modele, które pomagają w identyfikacji ucznia (który jeszcze nie zalogował się do kursu czy od pewnego czasu nie był w kursie). Dodano nowy raport wyników analiz z podsumowaniem, a także nowe sposoby uruchamiania algorytmów uczenia maszynowego z osobnego serwera, tak by zmniejszyć obciążenie głównego serwera Moodle.
  • dodaniu nowych emotikonach – emoji takich jak są w aplikacjach na smartfonach. Można je przeglądać i wykorzystywać w wiadomościach Moodle oraz w edytorze Atto.
  • nowym przeglądzie kursu, w którym administrator ma możliwość jego konfiguracji i modyfikacji opcji układu dostępnych dla użytkownika (karta kursu, lista i podsumowanie). Możliwe jest również tworzenie własnych opcji filtrowania zawartości kursu za pomocą niestandardowych pól. Dzięki nim, możliwe jest tworzenie filtrów do programów nauczania, terminów wykładów – wszystkiego, co ma być udostępnione nauczycielowi i osobom uczącym się.
  • zmianie w rozmieszczeniu identyfikatorów i tagów pytań w banku pytań, które są teraz wyświetlane obok nazwy pytania.
  • modyfikacji tworzenia kopii zapasowych, w których można teraz wykluczyć pliki z kopii zapasowej, co ma przyspieszyć jej tworzenie oraz przywracanie samego kursu.
  • automatycznym obracaniu zdjęć przesłanych do zadań, co ma usprawnić proces oceniania.

System e-learningowy Moodle 3.8 dostępny jest do pobrania pod adresem: https://download.moodle.org/releases/latest/, zaś informacje o zmianach w systemie pod adresem: https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.8_release_notes.

Więcej o nowościach w Moodle 3.8 można dowiedzieć się z poniższego filmu:

Moodle 3.8 będzie można testować już dzisiaj na naszym serwerze demonstracyjnym dostępnym pod adresem: https://demo.moodler.pl/. Informacje o loginie i haśle są podane tutaj: https://www.moodler.pl/demo-moodle/.