Kursy

Opracujemy kurs e-learningowy o różnym stopniu interaktywności w oparciu o dostarczone przez klienta materiały źródłowe, a także własne opracowania merytoryczne.

Przygotujemy materiały multimedialne, filmy instruktażowe i animacje dla potrzeb kursu e-learningowego (także z lektorem).

Kurs zostanie przygotowany i sprawdzony przez naszych metodyków e-learningu po wcześniejszym ustaleniu szczegółowej specyfikacji potrzeb i programu szkolenia.