Aktualizacja Moodle

przez | 9 marca 2020

9 marzec 2020 roku przynosi aktualizację systemu e-learningowego Moodle. Wydane zostały następujące wersje systemu: 3.8.2, 3.7.5, 3.6.9 oraz 3.5.11. Ostatnie dwie wersje są na tyle stare, że zawierają jedynie poprawki związane z bezpieczeństwem, czy dodaną obsługą Chrome w wersji 80. Moodle.org zaleca zaktualizowanie użytkowanych systemów do wersji minimum 3.7.x. Dwie najnowsze drzewa systemu Moodle tj. 3.8.x oraz wspomniana już 3.7.x otrzymały również wsparcie dla Chrome v.80, a także m.in.: wsparcie dla PostgreSQL 12.x, poprawę działania powiadomień, odznak, kalendarza, forum dyskusyjnego, edytora TinyMCE i innych.

Nowe wersje systemu Moodle można pobrać ze strony: https://download.moodle.org.

Informacje o wprowadzonych zmianach w systemie 3.8.2 i 3.7.5 dostępne są pod adresem: https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.8.2_release_notes.