Moodler e-learningiem stoi…

przez | 14 marca 2020

Moodler od 2003 roku wdraża platformy e-learningowe, jak również zarządza nimi. Praktycznie pracowaliśmy na każdej wydanej wersji platformy e-learningowej Moodle – począwszy od wersji 1.6.9 do obecnej 3.8.x (i każdą z nich dobrze znamy). Obecnie zarządzamy kilkudziesięcioma działającymi systemami, część z nich hostujemy, tworzymy nowe kursy i wspomagamy różne podmioty w obsłudze systemu zdalnego nauczania.

Głównie współpracujemy z uczelniami wyższymi, szkołami (na różnym poziomie – podstawowym i średnim), czy innymi podmiotami edukacyjnymi, choć wdrażamy także platformy e-learningowe dla biznesu, organizacji pozarządowych oraz jednostek państwowych (instytucji badawczych i innych).

Obok wdrożeń, własnego hostingu dedykowanego systemowi Moodle, pomocy technicznej, aktualizacji systemów (często od archaicznej wersji 1.9.x do obecnej), czy szybkiej pomocy telefonicznej wspieramy naszych klientów ofertą szkoleniową, często związaną z danym wdrożeniem (choć nie zawsze, pomagamy też klientom, którzy posiadają własne, zainstalowane rozwiązanie e-learningowe). Szkolimy duże, jak i małe grupy osób z podstawowej obsługi systemu Moodle, zaawansowanego korzystania z platformy e-learning czy przyszłych administratorów. Szkolimy także z obsługi tworzenia i zamieszczania wartościowych, merytorycznych i zgodnych z metodyką online kursów e-learning.

E-learning jest wykorzystywany głównie przez firmy ale i uczelnie wyższe. Szkoły średnie, jak i podstawowe coraz częściej dostrzegają możliwości takiej platformy, na której zamieszczane materiały dydaktyczne przez nauczycieli wspomagają ich pracę z aktywnym uczniem.

Coraz częściej integrujemy Moodle z systemami wideokonferencyjnymi takimi jak: Big Blue Button, Open Meetings, ClickMeeting czy MS Teams. Dzięki temu Moodle staje się pełnowartościowym systemem komunikacji synchronicznej, pozwalającym przekazywać obraz z kamery, udostępniać pulpit (ekran komputera), korzystać z wirtualnej tablicy czy nagrywać całą wideokonferencję do pliku (i później go odtworzyć).

Wdrożenie systemu Moodle nie musi być procesem długotrwałym, czasochłonnym i wymagającym zaabsorbowania własnej kadry w proces przygotowania serwera, samej instalacji, a potem materiałów dydaktycznych. Warto w tym całym procesie sięgnąć po specjalistów, ich wiedzę i doświadczenie, by móc mieć szybko, profesjonalnie i przede wszystkim zgodnie z metodyką przygotowywania materiałów online opracowane kursy e-learning na zoptymalizowanym i hostowanym serwerze e-learningowym opartym o rozwiązaniem jakim jest Moodle.

Zapraszamy do kontaktu z nami, by się przekonać o profesjonalnej obsłudze i błyskawicznych wdrożeniach Moodler’a.