Wydanie wersji głównej Moodle 4.4

przez | 2024-04-23

Moodle.org zaprezentowało nową wersję systemu Moodle 4.4. System obok typowych poprawek związanych z bezpieczeństwem posiada szereg nowych ulepszeń mających na celu poprawienie pracy osób uczących się, jak i prowadzących zajęcia online. Są to m.in.:

  • zmiana wyglądu strony kursów, w których ulepszono nawigację w ramach kursu (domyślnie kliknięcie nagłówka sekcji w indeksie kursu po lewej stronie lub tytułu sekcji spowoduje przejście ucznia do strony sekcji wyświetlającej tylko treść tej konkretnej sekcji),
  • zaktualizowane zostały ikony aktywności w kursie – ich jaśniejszy wygląd ma sprawić, by były bardziej intuicyjne i widoczne dla ucznia. Dostosowana została także paleta barw w systemie, aby zapewnić lepszą dostępność dla użytkowników z wadami widzenia kolorów,
  • w Moodle 4.4 poprawiono opcje powiadomień – dla uczniów, nauczycieli oraz administratora,
  • poprawiono konfigurację oraz narzędzia zarządzania forum dyskusyjnym,
  • TinyMCE stał się domyślnym edytorem dla Moodle 4.4,
  • wprowadzono zmiany w konfiguracji uwierzytelniania wieloskładnikowego MFA, wzmacniając ochronę konta (a jednocześnie czyniąc ją bardziej przyjazną dla użytkownika),
  • ulepszono zarządzanie odznakami, ułatwiając prezentowanie kompetencji uczniów,
  • wprowadzono zmiany i aktualizacje w raportach, zarządzaniu użytkownikami co docenią administratorzy serwisów Moodle.

Wraz z Moodle 4.4 wydane zostały również aktualizacje dla starszych wersji tj. 4.3.4, 4.2.7 oraz 4.1.10. Należy pamiętać, że wersja 4.2.7 będzie ostatnią wersją ogólnego wsparcia dla Moodle 4.2, jednakże będzie nadal wspierana w zakresie poprawek bezpieczeństwa i utraty danych do października 2024 r.
Wszystkie wersje Moodle dostępne są do pobrania pod adresem: https://download.moodle.org.